Kontaktujte nás

ČMŽO - elektronika s.r.o.
Kojetínská 3036/56
Přerov 750 02

IČ 293 88 902
DIČ CZ29388902

Zapsáno oddíl C 45575,
veden u Krajského soudu v Ostravě

+420 723 170 370

Na základě dlouholetých zkušeností oprav, servisu a rekonstrukcí lokomotiv nabízíme dodávky a opravy kompletní elektrické výzbroje lokomotiv elektrických i motorových.
Provádíme montáž vlakových zabezpečovačů (LS II, LS IV, LS 90, VZ1 MIREL), elektronických rychloměrů, radiostanic, opravy přístrojových rámů, kompletní slaboproudé i silnoproudé instalace, výměny kabeláží, montáž a zabudování rozvaděčových skříní včetně jejich výzbroje, svorkovnic, opravy a nově vyzbrojené pulty.

Na základě smlouvy č. 254-12, podepsané dne 26. 1. 2012 s HMH s.r.o. nabízíme komplexní dodávky vlakových zabezpečovačů VZ1 MIREL ve verzích CS (Česko, Slovensko), CHS (Česko, Maďarsko, Slovensko), CPS (Česko, Polsko, Slovensko), CHPS (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko) včetně kompletního příslušenství.
V rámci pravidelného půlročního servisu VZ1 MIREL nabízíme provádění funkčních zkoušek D3, které jsou předepsány výrobcem zařízení a zajištění profylaktických kontrol D4 ve dvouletých lhůtách. Termíny těchto zkoušek a kontrol můžete sledovat na www.mirelis.cz
Pro zkvalitnění komplexního servisu dále nabízíme dodávky a usazení tzv. systémových štítků, které umožní provádět servis dodávkami náhradních dílů po dobu opravy vadných dílů u výrobce. Díky tomuto řešení lze omezit ztráty z neprovozování lokomotivy.
Dále nabízíme dodávky RM1, rychloměrů z produkce HMH s.r.o.
Pro provozovatele v ČR nabízíme dále zajištění školení údržby VZ1 MIREL v úrovni D3, školení údržby MIREL VZT3, KAM a ARKTUR, dále praktický trénink na lokomotivě a školení obsluhy.
Všichni naši servisní technici jsou řádně vyškoleni, vlastní potřebná oprávnění a jsou připraveni okamžitě vyhovět potřebám zákazníků.

CDS1 je stavebnicový modulární systém v provedení skříně 19“, primárně určený pro měření, řízení a diagnostiku. Sestava „EO“ systému CDS1 je nakonfigurována jako kompletní náhrada soupravy měření proudů a stávajících VN ochran jedno a dvou systémových hnacích kolejových vozidel elektrické trakce.

CDS1 je stavebnicový modulární systém v provedení skříně 19“, primárně určený pro měření, řízení a diagnostiku. Sestava „EO“ systému CDS1 je nakonfigurována jako kompletní náhrada soupravy měření proudů a stávajících VN ochran jedno a dvou systémových hnacích kolejových vozidel elektrické trakce.

Nabízíme komplexní montážní práce na lokomotivách elektrických i motorových. Zaměstnanci jsou rozděleni do 2 samostatných montážních týmů a podílejí se jak na demontážních tak i montážních pracích a to jak v silnoproudých tak i v slaboproudých aplikacích dle požadavku zákazníka. Zajišťují montáže a opravy komponent ve strojovně, přivedení a zapojení komplexní kabeláže, osazují řídící pulty, rozvaděčové skříně, řídící počítače, elektronické ochrany, zabezpečovače, provádí i celkové rekonstrukce atd.
Tyto týmy jsou schopny provádět potřebné výkony přímo u zákazníka.

Na základě rozhodnutí ministerstva dopravy č. j. 18/2012-130-SPR/4 ze dne 20. 3. 2012 vlastníme oprávnění provádět technické prohlídky a zkoušky (dále jen TPaZ) určených technických zařízení v rozsahu:

  • elektrická zařízení drážních vozidel,
  • mobilní část vlakového zabezpečovacího zařízení, jehož elektrické obvody plní funkci přímého zajišťování bezpečnosti drážní dopravy.


Více zde. Toto oprávnění je platné do 31.1.2021

Dlouholeté zkušenosti s opravami a rekonstrukcemi lokomotiv, podněty provozovatelů a opravců nás vedou k tomu, abychom se zabývali modernizacemi jednotlivých funkčních celků stejně jako modernizacemi celých lokomotiv. Naší snahou není nahrazovat jednotlivé komponenty na nové, ale hledat taková řešení, které v konečném důsledku zvýší komfort obsluhy, sníží náročnost údržbových prací a celkově sníží náklady na provoz lokomotivy.
Námi navržená řešení jsou našimi zaměstnanci projekčně zpracována i zrealizována a zlegalizována, tzn. provedení rekonstrukce na klíč.