Dodávky a servis MIREL VZ1

Na základě smlouvy s HMH s.r.o., nabízíme komplexní dodávky vlakových zabezpečovačů MIREL VZ1 ve verzích CS (Česko, Slovensko), CHS (Česko, Maďarsko, Slovensko), CPS (Česko, Polsko, Slovensko), CHPS (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko) včetně kompletního příslušenství.

V rámci pravidelného půlročního servisu MIREL VZ1 nabízíme provádění funkčních zkoušek D3, jejichž termíny můžete sledovat na www.mirelis.cz Pro zkvalitnění komplexního servisu dále nabízíme dodávky a usazení tzv. systémových štítků, které umožní provádět servis dodávkami náhradních dílů po dobu opravy vadných dílů u výrobce. Díky tomuto řešení lze omezit ztráty z neprovozování lokomotivy. Dále nabízíme rychloměry z produkce HMH s.r.o., RM1.

Provozovatelům v ČR nabízíme zajištění školení údržby MIREL VZ1 v úrovni D3, školení údržby MIREL VZT3, KAM a ARKTUR, praktický trénink na lokomotivě a školení obsluhy.

Všichni naši servisní technici jsou řádně vyškoleni, vlastní potřebná oprávnění a jsou připraveni okamžitě vyhovět potřebám zákazníků.

Řídící a diagnostické systémy, Elektronické ochrany

CDS1 je stavebnicový modulární systém v provedení skříně 19“, primárně určený pro měření, řízení a diagnostiku. Sestava „EO“ systému CDS1 je nakonfigurována jako kompletní náhrada soupravy měření proudů a stávajících VN ochran jedno a dvou systémových hnacích kolejových vozidel elektrické trakce.

Montážní práce

Nabízíme komplexní montážní práce na elektrických i motorových lokomotivách a osobních i historických kolejových vozech. Naši zaměstnanci jsou rozděleni do 2 samostatných montážních týmů s možností výjezdu a pracovního výkonu přímo u zákazníka. Podílejí se na demontážích i montážích, a to v silnoproudých i slaboproudých aplikacích - dle požadavků. Zajišťují montáže a opravy komponent ve strojovně, přivedení a zapojení komplexní kabeláže, osazují řídící pulty, rozvaděčové skříně, řídící počítače, elektronické ochrany, zabezpečovače a provádí i celkové rekonstrukce.

Legislativa, homologace a technické zkoušky

Úsek legislativy u nás pro drážní vozidla zajišťuje příslušnou dokumentaci, která prokazuje, že je dané vozidlo způsobilé a především bezpečné k provozu. Tato způsobilost a bezpečnost se může týkat jednotlivých komponentů, několika zařízení na vozidle současně, nebo celého vozidla. Z části vytváří tuto dokumentaci přímo úsek legislativy, a z části tuto dokumentaci zajišťuje od ostatních úseků ČMŽO-e, ČMŽO nebo poptává příslušné instituce, které mají pro danou činnost akreditaci. 
Mezi dokumentaci, kterou úsek legislativy vytváří patří žádosti, protokoly technických prohlídek a zkoušek, protokoly týkající se bezpečnosti, revizní zprávy a mnoho dalších. 
Neméně důležitou činností úseku legislativy je téměř každodenní komunikace s úřady a drážními či dopravními institucemi. Od nich je úsek legislativy schopen zajistit všechny zkoušky a podklady potřebné pro vnitrostátní či jiný evropský schvalovací úřad.

Jsme oprávnění provádět technické prohlídky a zkoušky (TPaZ) určených technických zařízení v rozsahu:

•    elektrická zařízení drážních vozidel
•    mobilní část vlakového zabezpečovacího zařízení, jehož elektrické obvody plní funkci přímého zajišťování bezpečnosti drážní dopravy
•    legislativa spojená se způsobilostí vozidla

Vývoj

Máme dlouholeté zkušenosti s opravami a rekonstrukcemi lokomotiv a podněty provozovatelů či opravců nás posouvají vpřed. Zabýváme se modernizacemi jednotlivých funkčních celků, ale také modernizacemi celých lokomotiv. Provádíme rekonstrukci na klíč - navržená řešení jsou našimi zaměstnanci projekčně zpracována i zrealizována a zlegalizována. Naší snahou není nahrazovat jednotlivé komponenty za nové. Hledáme řešení, které v důsledku zvýší komfort obsluhy a sníží náklady na provoz lokomotivy i náročnost údržbových prací.

Projekce a konstrukce drážních vozidel

Počet realizací oprav kolejových vozidel každým rokem stoupá a z každé realizace čerpáme cenné zkušenosti. Naši zaměstnanci se dostali i k velmi jedinečným zakázkám a jejich odbornost se tedy každoročně zvyšuje. Současně jsme schopní naprojektovat, vyrobit, odzkoušet i homologovat novou lokomotivu.

Renovace historických vozidel

Máme bohaté zkušenosti s renovací historických vozidel, které vyžadují specifické postupy i zacházení. Nejlepší referencí je v tomto ohledu rekonstrukce a restaurace Slovenské Strely, kde byla práce obzvlášť precizní a vyžadovala spolupráci s historiky i památkáři, jelikož se jedná o objekt se statusem Národní kulturní památka.

Práce na Slovenské Strele trvaly od srpna 2018 do října 2020 a zaměstnanci skupiny ČMŽO strávili opravou tohoto jedinečného vozu více než 60 tisíc hodin. Pracovníci se při práci setkávali s velmi zajímavými poznatky. Výjimečná byla celková lehkost konstrukce, za použitými řešeními byl vidět boj o každý gram hmotnosti. Z důvodu statusu Národní kulturní památky byl každý prvek během demontáže zvlášť nafocen a opatřen nálepkou s vlastním označením. Celkem bylo během demontáže pořízeno přibližně 45 tisíc fotografií. Výzvou byla též elektroinstalace, zejména část pohonu Sousedík.

Během prací byly nalezeny i kuriózní střepy z minulosti. Vzorek původního čalounění o rozměru 3x3 cm byl objeven na sedadle řidiče v překryvu čalounění. Na obložení stěn se našli původní noviny z roku 1936 s dobře čitelným textem a ulpěl na nich i malý fragment původní červené barvy interiéru. Na podzim roku 2020 byla Slovenská Strela navrácena majitelům v původní podobě, plné síle a provozuschopná.

Výroba vlastních komponent

Naše vývojové centrum se zabývá i výrobou vlastních komponent:

  • CDS – univerzální počítačová jednotka převodník pro lokomotivy
  • CDS1-EO – centrální bezpečnostní systém pro lokomotivy
  • CDS1-DI – centrální diagnostický systém pro lokomotivy přes GSM
  • Elektrické rozvaděče
  • Klimatizace včetně řízení
  • Ovládací pulty lokomotiv
  • Měření spotřeby energie

Vyvíjíme a instalujeme také informační systémy včetně WIFI, pomocné měniče i řídicí systémy vozidel. Modernizujeme železniční technologie.

Strojní výroba

Další službou, kterou zákazníkům nabízíme, je strojní výroba a kooperační činnosti. Výrobní hala disponuje dvěmi svařovacími pracovišti.

Disponujeme plazmovými řezacím strojem PIERCE. Nabízíme pálení výpalků kusových, malé série i série velkého rozsahu. Pálení plazmou je vodné na ocelové desky o rozměru 1500x3000 mm o maximální tloušťce 30 mm a další materiály dle specifických kritérií. Řezání plazmou má mnoho výhod, nejzajímavější z nich jsou rychlost dodání výrobků a rozměrová i tvarová přesnost. 

Vypálené polotovary lze svařovat dle požadavků metodami MIG/MAG, TIG a MMA. Plechy je dále možno stříhat, děrovat a ohýbat. Jsme také schopni stříhat L profily, kulatiny a hranoly. V případě potřeby umíme navrhnout výkresy a vytvořit DXF soubory na našem konstrukčním oddělení podle požadavků zákazníka.

Dále se věnujeme ohýbání na ohraňovacím lisu (lis o délce 3500 mm), úkosování na úkosovacém stroji, svařování uhlíkové, korozivzdorné oceli a hliníku a máme zkušenosti se svařenci s váhou přesahující jednu tunu. K těmto úkonům máme i potřebné certifikace. Doporučujeme kontaktovat naše výrobní oddělení s přesným požadavkem.

Modernizace a bohemizace drážních vozidel

Bohemizací se rozumí rozvedení nových sítí do vozu a instalace vlakových zabezpečovačů a rychloměrů, které odpovídají českým normám. Na tyto úpravy pak navazují testovací jízdy, zkoušky a homologace jednotky pro ostrý provoz na drahách České republiky.

Konkrétně zakázku pro společnost Leo Express a jednotky Lint jsme bohemizovali výměnou sítí - kabely ÖLFLEX Train, zabudováním měničů pro napájecí zařízení cestujících pod každou dvojlavici - 230V+USB a samozřejmě instalací vlakového zabezpečovače a rychloměru MIREL.

Nad rámec bohemizace jsme pro tuto zakázku vytvořili a opravili stolky, područky, těsnění chladicí soustavy v oblasti topení, pomohli jsme se zabudováním zobrazovacího systému a přidali pískové ochranné folie pro přepravu kol. Byli jsme samozřejmě nápomocni ve vývazu podvozku i při úplném schválení provozuschopnosti v České republice. Na závěr jsme samozřejmě poskytli součinnost při údržbě vozidla pro vyjetí do ostrého provozu.

Integrace ETCS

Integrace zabezpečovače ETCS (European Train Control System) je další ze služeb, které ČMZO elektronika nabízí. Probíhá u nás montáž samotného ETCS do vozidla a též homologace zařízení, včetně zápisu na drážním úřadu. 

Souhrn dílčích činností při integraci ETCS:

• Analýza zástavby ETCS
• Projekční práce a návrh integrace do stávajícího elektronického systému zapojení lokomotivy
• Projekční práce konstrukční návrh zástavby prvků (úprava prvků lokomotivy, nové prvky)
• Vyhotovení popisu zástavby
• Nákup materiálu a výroba konstrukčních prvků
• Vlastní zástavba ETCS do lokomotivy
• Provedení oživení hnacích vozidel vybavených ETCS
• Otestování hnacích vozidel vybavených ETCS 
• Zařízení TBZ, TPaZ, UTZ - E , UTZ - VZ, Vážení vozidla, Revize UTZ
• Schválení změny na příslušných úřadech