Dodávky a servis MIREL VZ1

Na základě smlouvy č. 254-12, podepsané dne 26. 1. 2012 s HMH s.r.o., nabízíme komplexní dodávky vlakových zabezpečovačů MIREL VZ1 ve verzích CS (Česko, Slovensko), CHS (Česko, Maďarsko, Slovensko), CPS (Česko, Polsko, Slovensko), CHPS (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko) včetně kompletního příslušenství.

V rámci pravidelného půlročního servisu MIREL VZ1 nabízíme provádění funkčních zkoušek D3, které jsou předepsány výrobcem zařízení a zajištění profylaktických kontrol D4 ve dvouletých lhůtách. Termíny těchto zkoušek a kontrol můžete sledovat na www.mirelis.cz


Pro zkvalitnění komplexního servisu dále nabízíme dodávky a usazení tzv. systémových štítků, které umožní provádět servis dodávkami náhradních dílů po dobu opravy vadných dílů u výrobce. Díky tomuto řešení lze omezit ztráty z neprovozování lokomotivy.


Dále nabízíme dodávky RM1, rychloměrů z produkce HMH s.r.o. Pro provozovatele v ČR nabízíme dále zajištění školení údržby MIREL VZ1 v úrovni D3, školení údržby MIREL VZT3, KAM a ARKTUR, dále praktický trénink na lokomotivě a školení obsluhy.


Všichni naši servisní technici jsou řádně vyškoleni, vlastní potřebná oprávnění a jsou připraveni okamžitě vyhovět potřebám zákazníků.

Řídící a diagnostické systémy, Elektronické ochrany

CDS1 je stavebnicový modulární systém v provedení skříně 19“, primárně určený pro měření, řízení a diagnostiku. Sestava „EO“ systému CDS1 je nakonfigurována jako kompletní náhrada soupravy měření proudů a stávajících VN ochran jedno a dvou systémových hnacích kolejových vozidel elektrické trakce.

Montážní práce

Nabízíme komplexní montážní práce na lokomotivách elektrických i motorových. Zaměstnanci jsou rozděleni do 2 samostatných montážních týmů a podílejí se jak na demontážních tak i montážních pracích a to jak v silnoproudých tak i v slaboproudých aplikacích dle požadavku zákazníka. Zajišťují montáže a opravy komponent ve strojovně, přivedení a zapojení komplexní kabeláže, osazují řídící pulty, rozvaděčové skříně, řídící počítače, elektronické ochrany, zabezpečovače, provádí i celkové rekonstrukce atd. Tyto týmy jsou schopny provádět potřebné výkony přímo u zákazníka.

Technické prohlídky a zkoušky UTZ-E a UTZ-VZ

Na základě rozhodnutí ministerstva dopravy č. j. 18/2012-130-SPR/4 ze dne 20. 3. 2012 vlastníme oprávnění provádět technické prohlídky a zkoušky (dále jen TPaZ) určených technických zařízení v rozsahu:

  • elektrická zařízení drážních vozidel,
  • mobilní část vlakového zabezpečovacího zařízení, jehož elektrické obvody plní funkci přímého zajišťování bezpečnosti drážní dopravy.

Více zde. Toto oprávnění je platné do 31.1.2021

Vývoj, výroba, montáž

Dlouholeté zkušenosti s opravami a rekonstrukcemi lokomotiv, podněty provozovatelů a opravců nás vedou k tomu, abychom se zabývali modernizacemi jednotlivých funkčních celků stejně jako modernizacemi celých lokomotiv. Naší snahou není nahrazovat jednotlivé komponenty za nové, ale hledat taková řešení, které v konečném důsledku zvýší komfort obsluhy, sníží náročnost údržbových prací a celkově sníží náklady na provoz lokomotivy. Námi navržená řešení jsou našimi zaměstnanci projekčně zpracována i zrealizována a zlegalizována, tzn. provedení rekonstrukce na klíč.

Prohlídky a zkoušky UTZ-VZ

Projekce a konstrukce drážních vozidel

Renovace historických vozidel