CDS1-68E

Řídicí systém a Elektronické ochrany

CDS1-68E Řídicí systém a Elektronické ochrany

Řídicí systém a Elektronické ochrany CDS1-68E jsou náhradou za původní elektromechanické ochrany a současně tvoří systém nadřazeného řízení pro střídače kompresorů a regulátor elektrodynamické brzdy.

Základním členem je skříň elektroniky v provedení 19“ a výšky 3U. Skříň elektroniky je instalována v rozvaděči elektroniky lokomotivy. Tato skříň obsahuje elektronické moduly vstupně/výstupních a komunikačních rozhraní, měření a řízení.

 

Ke vstupním analogovým rozhraním jsou připojeny převodníky proudu a napětí LEM a přes převodníky proudové průvleky trakčního transformátoru a měření napětí v troleji.

Pomocí těchto napěťových, proudových senzorů a převodníků, instalovaných ve strojovně lokomotivy, měří trakční obvody. Při překročení limitních hodnot intervenují vypnutím hlavního vypínače. Měřené hodnoty je možné zobrazit na obrazovce displeje na pultě strojvedoucího.

Rozhraní digitální vstupů umožňuje snímání stavů z obvodů lokomotivy.

Výstupní rozhraní umožňuje ovládání pomocných obvodů lokomotivy a signalizaci.

Ke komunikačnímu rozhraní jsou připojeny displeje na stanovištích strojvedoucího, snímač odboček regulačního transformátoru SORT elektronický tachograf a střídače motorů kompresorů. Displeje jsou určeny pro zobrazení provozních stavů lokomotivy a diagnostiku.