CDS1-EO

Systém elektronických ochran a diagnostiky

CDS1 je stavebnicový modulární systém v provedení skříně 19“, primárně určený pro měření, řízení a diagnostiku. Sestava „EO“ systému CDS1 je nakonfi gurována jako kompletní náhrada soupravy měření proudů a stávajících VN ochran jedno a dvou systémových hnacích kolejových vozidel elektrické trakce.
Základní funkcí systému je měření všech trakčních proudů a napětí, jeho vyhodnocování a hlídání překročení povolených mezí. U každé veličiny lze individuálně programově nastavit strmost nárůstu hodnoty měřené veličiny a její maximální úroveň. Systém ovládá vypínací smyčku hlavního vypínače vozidla. Při překročení maximální nastavené hodnoty jakékoli měřené veličiny dojde k rozpojení smyčky, a tím i vypnutí hlavního vypínače. Pro zvýšení úrovně zabezpečení je vyhodnocení hodnot měřených veličin prováděno vždy dvěma vzájemně nezávislými moduly (zdvojeně), u kterých je následně řídicím modulem vyhodnocována i vzájemná odchylka měření. V případě požadavků a technických možností vozidla lze provést i zdvojené měření, a to až do úrovně zdvojení snímačů měřených veličin.
Další funkcí systému je diagnostika poruch. Všechny události vzniklé nejen překročením maximálních nastavených hodnot měření, ale také události generované na základě podmínek stavů digitálních signálů jsou zaznamenávány ve vnitřní paměti událostí. Každá událost je opatřena časovou značkou vzniku a zániku. Ke každé události se zároveň ukládají i informace o stavu vozidla (například okamžitá rychlost, stav řízení, zvolený směr, zvolený systém trakce, atd.). Dále se ukládá identifi kace obsluhy dle rychloměru (číslo strojvedoucího a vlaku) pro snadnější vyhodnocení. K významným událostem, do kterých patří i zásahy VN ochran, se zaznamenávají do paměti událostí kromě výše uvedených údajů ještě hodnoty vzorků všech měřených veličin a digitálních signálů, a to jak před vznikem události, tak i po jejím vzniku. Takto pořízené informace mají sloužit k snadnější identifi kaci závady, a tím i k rychlejší opravě vozidla, případně k prevenci před dalšími poruchami. Počty digitálních vstupů lze rozšiřovat připojením modulů CDS RI k základnímu systému CDS1. Systém CDS1 je opatřen komunikačními linkami, umožňujícími propojení se systémem nadřazeného řízení nebo elektronickým rychloměrem za účelem zaznamenávání skupin událostí, synchronizací data a času a informací o obsluze. Dále lze k systému připojit displeje, zobrazující na stanovištích strojvedoucího základní provozní stavy, okamžité měřené hodnoty všech veličin a stavy událostí a poruch.Pro změnu nastavení a vyčítání záznamů událostí je systém CDS1 vybaven rozhraním USB. K němu je možné standardním kabelem USB připojit přenosný počítač vybavený příslušným obslužným a diagnostickým softwarem, který na základě přístupových práv obsluze umožní provádět stahování záznamů událostí, jejich vyhodnocení nebo popřípadě měnit nastavení.

Zpět na výpis

ČMŽO - elektronika s.r.o.

IČ: 29388902 / DIČ: CZ29388902

Sídlo: Kojetínská 3036/56, Přerov 750 02 (mapa)

Provozovna: Nádražní 551, Hranice 753 01 (mapa)

Kancelář Praha: Plynární 1617/10, Praha-7 Holešovice (mapa)

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: